அம்மாவின் அணைப்பு | தினகரன் வாரமஞ்சரி

அம்மாவின் அணைப்பு

த. செல்வா,  கிளிநொச்சி

முத்தங்களைப் புதைத்தாள்

முகவரியை வரைந்தாள்

சித்திரமாகி

சின்னப் புன்னகை அணிந்தாள்

ஏக்கங்களால்

எண்ணங்களை விதைத்தாள்

முத்த வயலில் மூழ்கி

முழு வண்ணமலரானாள்

ஆத்ம கூடலுடன் ஆராரோ

ஆனாள்

பல்லவி பிசகாமல்

பாசத்தை தூவினாள்

ஒரு சிலையெனத் தெரிகையில்

சின்னத்திவலையும்

சிதறாது

மலர்கொண்ட வாசனை

நார்கூட அறியாதோ

அம்மாவின் மொழிதலை

மறப்பது தர்மமோ 

Comments