குழந்தைகள் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

குழந்தைகள்

ஹோமாகம கல்வி வலயத்தின் புவக்பிட்டிய சீ.சீ. தமிழ் மகா வித்தியாலய பரிசளிப்பு விழா அண்மையில் அதிபர் ஏ. மனோகரன் தலைமையில் நடைபெற்றபோது இடம்பெற்ற நிகழ்வுகளைப் படங்களில் காணலாம்.

(படம்: இங்கிரிய தினகரன் நிருபர்)

Comments