அமைதிக்கான சர்வதேச தூதுவர் விருது வென்ற பிரசன்னா பத்மநாதன் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

அமைதிக்கான சர்வதேச தூதுவர் விருது வென்ற பிரசன்னா பத்மநாதன்

சமாதான செயற்பாட்டாளர்கள் மற்றும் அத்தகைய ஏனைய தனிநபர்களின் முயற்சிகளை இனங்கண்டு, அவர்களுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கும் வகையில் உலக தலைமைத்துவ ஒன்றுகூடல் மற்றும் மிகப்பாரிய வர்த்தகத் துறை மேடையான Sustainable Development Accelerator மற்றும் 2 ஆவது உலக வர்த்தக தலைமைத்துவ ஒன்றுகூடல் 2018, கடந்த ஏப்ரல் 7 ஆம் திகதியன்று இந்தியாவின் மும்பை மாநகரிலுள்ள ITC Grand Central ஹோட்டலில் இடம்பெற்றது.

இந்தியாவின் Unified Brainz மற்றும் உலக சமாதானம் மற்றும் World Peace & Diplomacy Organization ஆகியன The Hindu Business Line உடன் ஒன்றிணைந்து இந்நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்துள்ளதுடன், சர்வதேசரீதியாக 15 இற்கும் மேற்பட்ட நாடுகளிலிருந்து தொழிற்துறையினர், மாடல்கள், நடிகர்கள் மற்றும் பணிப்பாளர்கள் என விருதுகளைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காக பலரும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

இலங்கையும் மேற்குறிப்பிட்ட நாடுகளின் பட்டியலில் இடம்பிடித்துள்ளதுடன், தமது தொழிற்துறைகளில் ஆற்றியுள்ள பங்களிப்புக்களுக்காக பல இலங்கையர்களின் பெயர்களும் விருதுகளுக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்தது. அவர்களில் ஒருவராகக் கலந்துகொண்ட பிரசன்னா பத்மநாதனுக்கு அமைதிக்கான உலகத் தூதுவர் என்ற விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. “Make it Happen” என்ற தலைப்பில் இலங்கையில் அவர் முன்னெடுத்து வரும் பல்வேறு ஊக்குவிப்பு மற்றும் தொழில் வாழ்வுக்கான வழிகாட்டல் கருத்ததரங்களின் மூலமாக அவர் ஆற்றி வருகின்ற மனிதாபிமான சேவைகள் மற்றும் தன்னார்வத் தொண்டுகள் சார்ந்த பங்களிப்பிற்காக அவருக்கு இந்த இனங்காணல் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

 

இலங்கை போன்ற நாடுகளில் இளம் தலைமுறையினர் மத்தியில் உத்வேகத்துடனான சேவைகளையும், பங்களிப்புக்களையும் தட்டிக்கொடுத்து, அவர்கள் சிறந்த வழிகாட்டிகளாக செயற்படுவதற்கு வாய்ப்பளிப்பதே இத்தகைய ஒரு மேடையில் வழங்கப்படுகின்ற இனங்காணல் அங்கீகாரத்தின் நோக்கமாகும். பத்மநாதன் தற்போது பெற்றுள்ள இந்த இனங்காணல் அங்கீகாரமானது அவர் ஆற்றி வரும் பணிகளின் தொழில்நேர்த்தியான அணுகுமுறை மற்றும் போற்றத்தக்க ஆற்றல்கள் மற்றும் திறன்களை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியுள்ளது.

Comments