திறமையை மேம்படுத்த எயார்டெல் லங்கா முன்வருகை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

திறமையை மேம்படுத்த எயார்டெல் லங்கா முன்வருகை

சகல மட்டத்திலும் திறமையை மேம்படுத்துவதற்கான தனது அர்ப்பணிப்பை வெளிப்படுத்தும் வகையில், எயார்டெல் லங்கா அண்மையில் களவிற்பனை அதிகாரிகளுக்கான வளர்ச்சி திட்டத்தை அறிமுகம் செய்திருந்தது. இது களத்திலுள்ள விற்பனை செயலணிக்கு அனுகூலங்கள், ஈடுபாடு, பயிற்சி மற்றும் தொழில்நிலை வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகளை வழங்கும் அர்ப்பணிப்பான திட்டமாக அமைந்துள்ளது.

எயார்டெல் லங்காவின் வெவ்வேறு பிரிவுகளைச் சேர்ந்த அணியால் இந்த நிகழ்ச்சி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இதனூடாக களத்திலுள்ள விற்பனை அதிகாரிகளின் தொழில் அனுபவத்தை மேம்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது. தனது முழுநேர ஊழியர்களின் மனித வளங்கள் செயற்பாடுகளில் பெருமை கொள்ளும் கூட்டாண்மை நிறுவனம் எனும் வகையில், எயார்டெல் லங்கா இந்த அனுபவத்தை தனது விற்பனை அதிகாரிகளுக்கும் பெற்றுக்கொடுக்க தீர்மானித்தது. போட்டிகரமான சந்தையில் அவர்களின் கடுமையான உழைப்பை வெளிப்படுத்துகின்றமைக்காக வெகுமதிகள் மற்றும் கெளரவிப்பை வழங்குவதற்கு தீர்மானித்தது.

எயார்டெல் லங்கா பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி கருத்துத் தெரிவிக்கையில், “எயார்டெலைச் சேர்ந்த விற்பனை செயலணி, எமது சகல சேவைகளையும் நாடு முழுவதிலும் கொண்டு செல்வதற்கான பொறுப்பை வகிக்கின்றது. ஆனாலும் களத்தில் அவர்களின் பிரசன்னத்தின் காரணமாக நிறுவனத்தினால் வழங்கப்படும் அபிவிருத்தி வாய்ப்புகளை தவறவிடுகின்றனர். எயார்டெல் கள விற்பனை அதிகாரிகளுக்கான வளர்ச்சி திட்டத்தினூடாக அவர்களின் தொழில் வாழ்க்கையை கட்டியெழுப்பக்கூடிய வழிமுறைகள் இனங்காணப்படும். இதனூடாக அவர்களுக்கு தமது தொழில் நிலை எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள சிறந்த அடித்தளம் ஏற்படுத்தப்படும்” என்றார்.

Comments