குழந்தைகள் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

குழந்தைகள்

பூகொட பிரைட்டன் சர்வதேச பாடசாலையின் சிறுவர் சந்தையில் கலந்து கொண்ட சிறார்கள் ஒன்று கூடி நிற்பதையும் சந்தையில் பொருட்களை விற்பனை செய்வதையும் படங்களில் காணலாம்.  

    (படங்கள்: பூகொட தினகரன் நிருபர்)    

 

Comments