அனைத்து நிதிச் சேவைகளையும் ஒரே கூரையின் கீழ் வழங்கும் MBSL | தினகரன் வாரமஞ்சரி

அனைத்து நிதிச் சேவைகளையும் ஒரே கூரையின் கீழ் வழங்கும் MBSL

மேர்ச்சன்ட் பாங்க் ஒஃவ் ஸ்ரீ லங்கா அன்ட் ஃபினான்ஸ் பிஎல்சி (MBSL) நிறுவனம், வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரே கூரையின் கீழ் சகல நிதியியல் தீர்வுகளையும் பெற்றுக்கொடுக்கவுள்ளது.

வாடிக்கையாளர்களைப் போல, வியாபார சமூகத்துக்கும் அவசியமான சகல நிதிச்சேவைகளையும் பெற்றுக்கொடுக்கப்படுவதுடன் லீசிங் வசதிகள், சிறு மற்றும் நடுத்தரளவு தொழில்துறை நிதி வசதிகள், பாரியளவிலான தொழிற்துறை மற்றும் வியாபாரங்களுக்கான நிதி வசதிகள், தனிநபர் கடன், நிலையான வைப்புகள், சேமிப்புக் கணக்கு, சிறுவர் சேமிப்புக் கணக்கு, தங்கக் கடன் சேவை, வர்த்தக வியாபார நிதி வசதிகள், கூட்டாண்மை ஆலோசனை சேவை, பங்குப்பரிவர்த்தனை நடவடிக்கைகள், வீட்டுக் கடன்கள் போன்ற சகல நிதிச் சேவைகளையும் வாடிக்கையாளர்கள் MBSL நிறுவனத்தினூடாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என MBSL நிறுவனத் தலைவர் பேராசிரியர் சுஜீவ லொகுஹேவா குறிப்பிட்டார்.

எமது நாட்டின் வங்கியியல் மற்றும் நிதியியல் சந்தையில் மிகவும் போட்டிகரமானது. ஆனாலும் அந்த சந்தையினுள் எமக்கென தனித்துவமான அடையாளத்தை நாம் கட்டியெழுப்பியுள்ளோம். MBSL நிறுவனத்துக்கு இலங்கையின் நிதிச்சந்தையில், மூன்று தசாப்தகால வரலாறு உண்டு. MBSL நிறுவனம் வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையை உயர்ந்த மட்டத்தில் பேணியுள்ளது. மேலும், எமது நிறுவனத்தின் 74 பங்குகளை இலங்கை வங்கி தன்வசம் கொண்டுள்ளதால், வாடிக்கையாளர்களுக்கு அரச பாதுகாப்பு கிடைக்கிறது.

நிலையான வைப்புகள், சேமிப்புக் கணக்குகளுக்காக ஒப்பீட்டளவில் உயர்ந்த வட்டியை நாம் வழங்குகிறோம். வாகன லீசிங் கொடுக்கல் வாங்கல்களின்போது போட்டிகரமான வட்டியை நாம் வழங்குகிறோம். அதுபோன்று, மாதாந்த தவணைக் கொடுப்பனவுகளை, வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளின் அடிப்படையில் நிர்ணயிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளையும் நாம் மேற்கொள்கிறோம். தொழிற்துறை மற்றும் வர்த்தகங்களுக்கான கடன் பெற்றுக் கொள்வோருக்கு, அவர்களின் வியாபார நடவடிக்கைகளை வெற்றிகரமாக முன்னெடுத்துச் செல்வதற்காக, தொழில் மட்டத்தில் ஆலோசனை சேவைகளையும் வழங்குகிறோம்.

அதுபோன்று, தகைமை வாய்ந்த, அனுபவம் பெற்ற நட்பான சேவைக்குழுவை MBSL தன்வசம் கொண்டுள்ளது. வங்கி மற்றும் நிதித் துறையில் வினைத்திறன் வாய்ந்த சேவைகளை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு, நவீன தகவல் தொழில்நுட்ப கட்டமைப்பை நாம் கொண்டுள்ளோம். MBSL நிறுவனம் தன்வசம் மேம்படுத்தப்பட்ட கிளை மற்றும் வியாபார சேவை மத்தியநிலையங்கள் 48 ஐ நாட்டின் ஒன்பது மாகாணங்களையும் உள்வாங்கி நிறுவியுள்ளது என்றார்.

Comments