பொதுத் தேர்தலை நடத்துமாறு வலியுறுத்தி ஹொரவப்பொத்தான நகரில், ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி, பொதுஜன | தினகரன் வாரமஞ்சரி

பொதுத் தேர்தலை நடத்துமாறு வலியுறுத்தி ஹொரவப்பொத்தான நகரில், ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி, பொதுஜன

பொதுத் தேர்தலை நடத்துமாறு வலியுறுத்தி ஹொரவப்பொத்தான நகரில், ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி, பொதுஜன முன்னணியைச் சேர்ந்த முஸ்லிம்கள் நேற்று முன்தினம் (30) மக்கள் பேரணி நடத்தியபோது பிடிக்கப்பட்ட படம்.

(படம்: ஹொரவப்பொத்தான தினகரன், கல்நேவ தினகரன் விசேட நிருபர்கள்)

Comments