சிறுவர் சிறுமியருக்கான இதழ் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

சிறுவர் சிறுமியருக்கான இதழ்

முன்பள்ளி சிறுவர் சிறுமியருக்கான சிறுவர் இதழ் லேக்ஹவுஸ் நிறுவனத்தினால் வெளியிட்டு வைக்கப்பட்டுள்ளது. 'குட்டி சுட்டி' என்ற பெயரில் இது மாத இதழாக ஒக்டோபர் முதல் வெளிவரத் தொடங்கியிருக்கிறது. தமிழ், சிங்களம், ஆங்கிலம் என மூன்று மொழிகளிலும் வெளியிடப்படும் 'குட்டி சுட்டி'யில் சிறுவர் சிறுமியரின் வர்ண சித்திரங்கள், பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள், குட்டிச் சிறுகதைகள், பாலர் பாடசாலைகளில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் என பல்வேறு அம்சங்களைத் தாங்கி வருகிறது. மிகவும் எளிமையான மொழிநடையில் சிறுவர்கள் இலகுவாக படிக்கக்கூடியதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள குட்டி சுட்டி 28 பக்கங்களை கொண்டுள்ளது. 'குட்டி சுட்டி'யை நாடெங்கிலுமுள்ள பத்திரிகை விற்பனையாளர்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

 

Comments