வர்த்தகம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

வர்த்தகம்

OPPO அடுத்த தலைமுறை ஸ்மார்ட்ஃபோன்களில் இரட்டை ​ெகமரா தொழில்நுட்பத்தை உள்ளடக்குவதற்காக முன்னணி தொழில்நுட்ப நிறுவனமான Corephotonics உடன் உடன்படிக்கையில் கைச்சாத்திட்டுள்ளது.இதன் பிரகாரம், OPPO இனால் Corephotonics உடன் இணைந்து, தனது ஸ்மார்ட்ஃபோன்களுக்கான ​ெகமரா கட்டமைப்புக்கு அவசியமான high optical zoom factors, accurate depth mapping, ultra-fast digital bokeh மற்றும்...
2018-08-11 18:30:00
Subscribe to வர்த்தகம்