வர்த்தகம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

வர்த்தகம்

சர்வதேச மகளிர் தினத்தைக் கொண்டாடும் வகையில், இலங்கையில் #DigiGirlz என்ற ஒரு முழு நாள் அமர்வை மைக்ரோசொப்ட் நடாத்தியுள்ளது. 500 பெண் பிள்ளைகள், அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டு Microsoft MakeCode இனைப் பயன்படுத்தும் coding செயற்திட்டம் ஒன்றில் கலந்து கொண்டுள்ளதுடன், தொழில் வழிகாட்டல் பயிற்சி அமர்வுகள் தொடர்பான அனுபவத்தைப் பெற்றுக்கொண்டுள்ளார்....
2019-03-16 18:30:00
Subscribe to வர்த்தகம்