வர்த்தகம்

டிரைடண்ட் ஆனது HP யுடன் இணைந்து புதிய HP DeskJet GT 5820/10 அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய பிறிண்டர் தொகுதியான, உயர் கொள்ளளவிலான, எப்போதுமே நிற்காத தொடர்ச்சியாக இயங்குகின்ற வயர்லெஸ் இங்க் டாங்க் பிறிண்டர்களை அறிமுப்படுத்தியுள்ளது. “வீட்டில் அதிகளவில் பிறிண்டிங் பணிகளில் ஈடுபடுபவர்கள், வினைத்திறனையே அதிகளவில் எதிர்பார்க்கின்றனர்.அவ்வாறானவர்கள், செலவு குறைவான, தங்கள் வேலைக்கு...
2017-06-25 06:30:00
Subscribe to வர்த்தகம்