வர்த்தகம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

வர்த்தகம்

ஸ்லிம் மக்கள் விருதுகள் 2021 இல் இலங்கை நுகர்வோர் சேவைக்கான வர்த்தக நாமம், மற்றும் இளைஞர்களின் விருப்பத்திற்குரிய வர்த்தக நாமமாக தொடர்ந்து இரண்டாவது வருடமாகவும் ஆண்டின் சிறந்த தொலைத்தொடர்பு வர்த்தக நாமமாக தொடர்ந்து சாதனைக்குரிய 10வது ஆண்டாகவும் டயலொக்கிற்கு வாக்களித்துள்ளனர். இலங்கை பொது மக்களின் மனதில் ஆழமான உணர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ள வர்த்தக நாமங்களை தெரிவு...
2021-04-17 18:30:00
Subscribe to வர்த்தகம்