வர்த்தகம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

வர்த்தகம்

இலங்கையின் அடுத்த கட்ட இல்லங்கள் மற்றும் இல்லங்கள் நிர்மாண கொள்கைகள்  குறித்த அறிமுகம் மார்ச் மாதம் 6ம் திகதி தாமரைத் தடாக பிரதான அரங்கில்  நடைபெற்றது. இதில் 600க்கும் அதிகமான விருந்தினர்கள் கலந்து கொண்டனர். இந்த  அறிமுக நிகழ்வை MVIVO பிரைவட்   லிமிட்டெட் ஏற்பாடு செய்திருந்தது.ஐரோப்பாவை தளமாக கொண்டுள்ள இந்நிறுவனம் தனது அனுபவம்,  ...
2018-03-18 02:30:00
Subscribe to வர்த்தகம்