வர்த்தகம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

வர்த்தகம்

போதிய இட வசதிகள் இன்மையால் அரச பல்கலைக்கழகங்களில் கல்வி பயிலும் வாய்ப்பைத் தவறவிட்ட மாணவர்கள் பண வசதியின்றி உயர்கல்விவாய்ப்பைத் தவறவிடாதிருக்க உயர்கல்வியமைச்சினால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வட்டியற்ற கடன் திட்டத்தின் மூலம், கல்வி பயில்வதற்காக இவ்வாண்டில் இதுவரை 4000 விண்ணப்பங்கள் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளன. அவர்களில் சுமார் 1160 பேர் தங்கள் விருப்புக்குரிய பல்கலைக்கழகத் தேர்வாக...
2018-05-19 18:30:00
Subscribe to வர்த்தகம்