சிறுவர் மலர் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

சிறுவர் மலர்

மங்காத் தமிழின் மகாகவி மறைந்தும் மறையா வான்மதி அவன் தங்கத் தமிழின் தலைவனடா தவமாய் கிடைத்த கவிஞனடா..! (மங்கா..) எட்டய புரத்தில் பிறந்தவனாம் இயற் பெயர்  சுப்பிர மணியனுமாம் பதினோர்  அகவையில் பாரதியாய் பட்டமும் பெற்று புகழடைந்தான் (மங்கா..) புரியாக் கவிதைப் பாதையினை புரியும் வண்ணம் திசைமாற்றி எளிமையான...
2020-10-24 18:30:00
Subscribe to சிறுவர் மலர்