சிறுவர் மலர்

புத்தளம் இந்து மத்திய கல்லூரியில் அண்மையில் நடைபெற்ற நிகழ்வொன்றின்போது மாணவிகளால் அரங்கேற்றப்பட்ட நடன நிகழ்வுகளை படத்தில் காணலாம்.                      (படம் : புத்தளம் தினகரன் நிருபர்)   
2017-08-20 06:30:00
Subscribe to சிறுவர் மலர்