சிறுவர் மலர் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

சிறுவர் மலர்

நான் இப்பொழுது ஒரு பழைய பெட்டிக்குள் முடங்கிக் கிடக்கிறேன். சுவரில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் புதிய குடை என்னைப் பார்க்கும்போது என் கடந்த காலம் நினைவுக்கு வருகிறது.நான், இவ்வையகத்துக்கு வருமுன் ஒரு விஞ்ஞானியின் சிந்தனைக்குள்ளே வசித்து வந்தேன். அவர் பல காலமாக ஆராய்ச்சி செய்த பின்னர் என்னைக் கண்டுபிடித்தார். என் எஜமான் பெயர் சாமுவேல் பொக்ஸ். அவர் 1852ல் என்னை...
2021-04-17 18:30:00
Subscribe to சிறுவர் மலர்