சிறுவர் மலர் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

சிறுவர் மலர்

இமயமலையில் கௌண்டில்யர் என்ற ஒரு ரிஷி தவம் செய்துகொண்டிருந்தார். ஒருநாள் அவர் கீழே இறங்கிவந்து காண்டீப நாட்டு இராச்சியத்தை அடைந்தார். ரிஷியை வரவேற்று உபசரித்து, "என் நாட்டுக்கு நீங்கள் வந்தது. நான் செய்த பெரிய பாக்கியம் என்றான் அந்த நாட்டு ராஜா. உடனே ரிஷி, "அது சரி. இது உன் இராச்சியம் என்கிறாயே இதற்கு முன் இது யாருடைய இராச்சியமாக இருந்தது? என்று கேட்டார். "இந்த...
2019-08-24 18:30:00
Subscribe to சிறுவர் மலர்