சிறுவர் மலர் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

சிறுவர் மலர்

உழைப்பால் உயர்வு கண்டு உலகப்புகழ் பெற்ற இலக்கிய மேதையும் சினிமா நடிகருமான சின்கிளயர் லூவிஸ் ஆறு மாதங்கள் ஒரே மூச்சில் இரவுபகலாக எழுதிய ஒரு கட்டுரைக்கு 10சிலிங் பெற்றவர், பிற்காலத்தில் இலக்கியத்துக்காக நோபல் பரிசை பெற்றார் என்பதனை கேட்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கலாம். ஆனால் அதுதான் உண்மை. இதை அடைவதற்காக மிகவும் கஸ்டப்பட்டு உழைத்தார்.  இதே இலக்கிய கர்த்தாவை...
2019-04-20 18:30:00
Subscribe to சிறுவர் மலர்