சிறுவர் மலர் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

சிறுவர் மலர்

கொழும்பு தெஹிவளையில் அமைந்துள்ள மிருகக்காட்சி சாலையை பார்வையிட வேண்டுமென்ற எனது நீண்டநாள் ஆசை கடந்த பாடசாலை விடுமுறை காலத்தில் நிறைவேறியிருக்கிறது. ஒரு காலைப் பொழுதில் எனது பெற்றோருடன் தெஹிவளை மிருகக்காட்சி சாலையை பார்வையிடச் சென்றிருந்தோம்.  அங்கு பல உயிரினங்களைக் கண்டு மகிழ்ந்தேன். மிருகக்காட்சி சாலையின் ஒரு பகுதியில் இருந்த வண்ண வண்ண மீன் இனங்களைக்...
2020-01-19 02:30:00
Subscribe to சிறுவர் மலர்