சிறுவர் மலர் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

சிறுவர் மலர்

ஊரொன்றுக்கு புத்தர் வந்திருந்தார். அங்கு தனது போதனைகளை வழங்கிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது சீடன் ஒருவன் புத்தரிடம் கேள்வி கேட்டான்.  "குருவே! உலக மக்களின் வாழ்க்கையையும் ஒன்றோடு ஒன்று வேறுபட்டது. வறியவன் வாழ்வில் சிரமப்படுகிறான். செல்வந்தனோ வசதியாக இருக்கிறான். ஆனால் இருவருமே வாழ்வில் தேடுவது மகிழ்ச்சியாகவே இருக்கிறதே ஏன்?" புத்தர் அந்த சீடனைப் பார்த்து...
2019-06-22 18:30:00
Subscribe to சிறுவர் மலர்