பத்திகள் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

பத்திகள்

தென்னிலங்கையில் முஸ்லிம்களின் பூர்வீக குடியேற்றம் நிகழ்ந்த வேர்விலை நகர், அது பர்பர் என்று அழைக்கப்பட்டது. அங்கு ஏறத்தாழ 150 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக புனித இஸ்லாத்தின் சட்டதிட்டங்களைப் பேணிப்பாதுகாத்துவரும் மாளிகாச்சேனையில் அமைந்துள்ள “பைதுல் முபாறக் வதாலுப் முஸ்தபா” என்ற அழகிய பெயரை உள்வாங்கிய “புகாரித் தக்கியா” விஷேடமானது.மேற்படி தக்கியாவில் ஹிஜ்ரி 1301 ஜமாதுல் ஆகிர்...
2019-03-16 18:30:00
Subscribe to பத்திகள்