பத்திகள் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

பத்திகள்

“அண்ண இந்த முறை 5ஆம் வகுப்பு கொலர்சிப் பரீட்சையில எங்கட பெடியள் நல்ல மார்க் எடுத்திருக்கினம் என்ன.”“எங்கட பெடியள் நல்ல மார்க் வாங்கினம் என்டா சந்தோசமான விசயந்தான். ஆனா இந்த முறை பரீட்சையில கப் அடிச்சது யார் தெரியுமா?”“கப் அடிச்சதோ. யார் என்டு தெரியேல்லியே?”‘இங்க பார் சின்னராசு. பரீட்சையில அதிக மார்க் வாங்கேல்ல. ஆனா ஒரு பிள்ளை பேர் வாங்கிப் போட்டுது. சரியே?”“பேர்...
2018-10-20 18:30:00
Subscribe to பத்திகள்