பத்திகள்

றேடியோ தொடர்ந்து கேட்டு வாறவங்களுக்கு இந்தச் சொல் நினைவிருக்கும். செய்திக்குப் பிறகு ஒரு விசயத்தைப் பத்தி அலசும் நிகழ்ச்சி அது! இப்ப அநேகமாக விசயமே இல்லாமல்தானே செய்தி வருகிறது என்கிறார் ஓர் எழுத்தாளர்.எல்லாமே எதிர்மறையான சம்பவங்களும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு முற்றிலும் முரணான விடயங்களும்தான் செய்தியாக வருகின்றன. பேர்த்தியின் கையைப்பிடித்திழுத்த தாத்தா, மருமகளைக்...
2017-08-20 06:30:00
Subscribe to பத்திகள்