பத்திகள் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

பத்திகள்

போன வாரம் பெற்றோல் விலை கூடினதும் பெற்றோல் ஷெட்கள்ல நீண்ட வரிசை; பெரிய கியூ!பொதுவாகப் பெற்றோல் நிரப்பு நிலையங்கள்ல பெற்றோல் மட்டுமில்லாமல், டீசல், மண்ணெண்ணெய்யும்கூட விற்கிறாங்கள். ஆனால், ஏனோ தெரியேல்ல, பெற்றொல் ஷெட் என்றுதான் சொல்லுறம். ஏதாவது ஒரு பிரச்சினைய ஊதிப்பெருப்பிக்கும் ஒருவரிடம், "எரியிற நெருப்பிலை பெற்றோலை ஊத்தாதே, அல்லது எண்ணெய்யை ஊத்தாதே" என்றுதான்...
2018-05-20 02:30:00
Subscribe to பத்திகள்