கட்டுரை

எரிபொருள் நெருக்கடி உண்மை என்ன?
கடந்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு நண்பர் ஒருவரிடமிருந்து ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு. இரவு பன்னிரண்டு மணியிலிருந்து பெற்றோல், டீசல் கிடைக்காதாம்! உடனே வாகனத்தைக் ெகாண்டுபோய் தேவையான அளவு நிரப்பிக்ெகாள்ளுங்கள். காலையில் தடுமாற வேண்டாம்! அப்படியே நடந்தது.திருகோணமலையில் உள்ள எண்ணெய்க் குதங்களை மன்னிக்கவும் குதாங்களை (எல்லோரும் அப்படித்தான் எழுதுகிறார்கள். முன்னையது தங்க...
2017-04-30 06:30:00
Subscribe to கட்டுரை