கட்டுரை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

கட்டுரை

'நாம் சாதாரணமாய் பயன்படுத்தும் பல்வேறு கைத்தொழில் பொருட்கள் ஒரே நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டவையல்ல. அவற்றின் பாகங்கள் வெவ்வேறு நாடுகளில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு ஏதோ ஒரு நாட்டில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு சந்தைக்கு வருகின்றன. கிழக்காசிய வட்டகை நாடுகள் இத்தகைய இடைநிலைப் பொருள் வர்த்தகத்தில் அதிகளவில் ஈடுபட்டு வருகின்றன'இன்றைய உலகமயமாக்கல் இடம்பெறும் புறச்சூழலில் எந்தவொரு உலக...
2018-11-10 18:30:00
Subscribe to கட்டுரை