கட்டுரை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

கட்டுரை

செல்வநாயகம் ரவிசாந் ழ். குடாநாட்டில் பெரும்பாலான மக்களின் வாழ்வாதாரத் தொழிலாக விவசாயம் காணப்படுகின்றது. குடாநாட்டில் விவசாயத்திற்கு ஏதுவான புவியியல் சூழல் காணப்படுகின்றமை விவசாயத்தின் தொடர் இருப்பிற்குச் சாதகமான விடயம். அதேவேளை, எமது மூதாதையர்கள் விவசாயத்தையே தமது முக்கிய பொருளாதாரமாகக் கொண்டிருந்தமையும் பலரும் அறிந்த விடயம்.யாழ்ப்பாணத்தில் விவசாயிகள் பல...
2018-03-18 02:30:00
Subscribe to கட்டுரை