கட்டுரை

அ. கனகசூரியர்“கருணைகூர் முகங்கள் ஆறும் கரங்கள் பன்னிரண்டும் கொண்டு ஒரு திருமுருகன் வந்தாங்கு உதித்தனன் உலகமுய்ய” என்கிறது கந்தபுராணம். இவ்வாறு தோற்றம்பெற்ற முருகப் பெருமான் தமிழ்த் தெய்வமாகப் போற்றப்படுவதுடன், ஆறுபடை வீடுகளின் அதிபதியாகவும் விளங்குகிறார். இத்தகைய பெருமைக்குரிய முருகப் பெருமான் எழுந்தருளியிருக்கும் இலங்கையிலுள்ள கந்தகோட்டங்களுள் முதன்மைபெற்றது நல்லைக்...
2017-08-20 06:30:00
Subscribe to கட்டுரை