கட்டுரை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

கட்டுரை

கிழக்கின் அம்பாறை மாவட்டத்தில் கல்முனை வாழ் தமிழ் மக்களின் ஆறிக்கிடந்த ஒரு பிரச்சினை இன்று எரியும் பிரச்சினையாகியிருக்கிறது!இதற்கு எண்ணெய் ஊற்றியவர்கள் தமிழ், முஸ்லிம் அரசியல் தலைமைகள் என்ற குற்றச்சாட்டு பொதுவாகவே எழுந்திருக்கிறது. அரசாங்கத்தின் நிர்வாகக் கட்டமைப்புடன் தொடர்புபட்ட ஒரு பிரச்சினையை இனங்களுக்கிடையிலான ஒரு விடயமாக அவர்கள் மாற்றிவிட்டிருக்கிறார்கள்....
2019-06-23 02:30:00
Subscribe to கட்டுரை