கட்டுரை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

கட்டுரை

நபியவர்களின் வரலாற்றில் நடந்ததாக அறியப்பட்ட கிளைக்கதையொன்றினை எடுகோளாகக் கொண்டு 1939 ஆம் ஆண்டு மருதமுனையைச் சேர்ந்த புலவர் யூ.எல்.இஸ்மாயில் அதிபரால் எழுதப்பட்ட “உபாக்கியான அந்தாதி” நூலின் மீள் பிரசுர வெளியீட்டு விழா மருதமுனை (12) நடைபெற்றதுஇஸ்லாமியத் தமிழ் இலக்கியம் தேவையா? இல்லையா? என்பதற்கப்பால் அதன் வரன்முறைக்குள் நின்று எழுதியவர்களும் இருட்டடிப்புச் செய்யப்பட்டு...
2018-05-19 18:30:00
Subscribe to கட்டுரை