கட்டுரை | Page 2 | தினகரன் வாரமஞ்சரி

கட்டுரை

வெள்ளப் பெருக்குகள், மண்சரிவுகள் என இலங்கையில் தொடர்ந்து இயற்கை அனர்த்தங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இடம்பெற்றுவருகின்றன. இதனால் பல உயிர்களும் காவுகொள்ளப்படுகின்றன. பொதுவாக வெள்ளப் பெருக்கானது தலைநகர் கொழும்பு மாநகர் முதல் நாட்டின் அனைத்துப் பிரதேசங்களில் ஏற்படுகிறது. ஆனால், மண்சரவுகள் மத்திய மற்றும் ஊவா மாகாணங்களிலேயே தொடர்ச்சியாக ஏற்படுகின்றன. இலங்கையில் அதிகளவான மலை...
2019-12-08 02:30:00
Subscribe to கட்டுரை