கட்டுரை | Page 2 | தினகரன் வாரமஞ்சரி

கட்டுரை

உலகில் அருகிவரும் மனித நேயத்தின் உச்சக்கட்டத்தின் மேலுமொரு எடுத்துக்காட்டாக அண்மையில் களுத்துறை மாவட்டத்தில் தெபுவனை பொலிஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்ட நேபட கல்கந்த அல்லது மோர்வுட் எனப்படும் தோட்டத்தில் இடம்பெற்ற ஏழு பிள்ளைகளின் தந்தையான பிச்சை ராஜு என்பவரின் மரணம் அமைந்துள்ளது.  பிச்சை ராஜு என்பவர் கடந்த அறுபது வருடங்களுக்கு மேலாக களுத்துறை மாவட்டத்தில் நேபட...
2019-09-15 02:30:00
Subscribe to கட்டுரை