புனைவு/ சிறுகதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

புனைவு/ சிறுகதை

கடுங்காய்ச்சலில் நடுநடுங்கிக் கொண்டிருந்தான்கண்ணுச்சாமி. அவன் மகன் முருகன் கை மருந்துக்கான பச்சிலைகளைத் தேடி வந்து இடித்து சாறு பிழிந்துக் கொண்டிருந்தான். இந்தக் கைமருந்துக்கான ஆறு பச்சிலைகளில் இரண்டு அவனுக்குக் கிடைக்கவில்லை. காய்ச்சலுக்கான இந்த பச்சிலைக் கை மருந்தை அவனது பாட்டி தான் அவனுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருந்தாள்.தகப்பனின் நடுக்கக் காய்ச்சலுக்கான மருந்தை வாங்க...
2019-11-16 18:30:00
Subscribe to புனைவு/ சிறுகதை