புனைவு/ சிறுகதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

புனைவு/ சிறுகதை

தொலைக்காட்சியில் நாடகமொன்று போய்க்கொண்டிருந்தது. சியாமளா தனது குழந்தையை மடியில் வைத்துக்கொண்டு நாடகத்தை மெய்மறந்து இரசித்துக் கொண்டிருந்தாள். அவள் கையில் கைபேசியும் இருந்தது. கணவன் கொழும்பில் உத்தியோகம் பார்க்கிறான். சகோதரங்கள், உறவினர்கள், என்று நான்கோ ஐந்தோ வெளிநாட்டில் இருக்கின்றனர். எந்த நேரமென்றில்லாமல் அழைப்பு மணி இராகம் பாடும்! ஆகையால் கைபேசி கையோடு இருக்க...
2019-03-24 02:30:00
Subscribe to புனைவு/ சிறுகதை