புனைவு/ சிறுகதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

புனைவு/ சிறுகதை

வருவாய்! வருவாய்! வருவாயம்மா! திருவே உருவாய் வருவாயம்மா!  இருளை நீக்கிட வருவாயம்மா! உந்தன் அருளைப் பொழிந்திடு தாயே அம்மா!  காயத்திரி கோயிலின் ஒலிபெருக்கி இனிமையும் கருத்தும் செறிந்த பாடலை அந்தக் காலைவேளையில் ஒலி பரப்பிக் கொண்டிருந்தது. அது உலக இயக்கத்தின் அடி நாதமாய் இருக்கும் காயத்ரி மாதாவை நினைக்கவும் வணங்கவும் என்னைத் தூண்டிற்று.  ...
2020-01-18 18:30:00
Subscribe to புனைவு/ சிறுகதை