புனைவு/ சிறுகதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

புனைவு/ சிறுகதை

சின்ன காம்புகளையுடைய பூக்களும் நீளத்தண்டுகளையுடைய வெள்ளைப் பூக்களும் தேவாலய பலிபீடத்தை அலங்கரித்திருந்தன. அவ்விடத்திலே ஒளியிலே நிற்கிறேன் என்று பறைசாற்றிக்கொண்டிருக்கும் உயரமான ஒரு மெழுகுவர்த்தி தேவமகனின் உயிர்ப்பின் ஒளியை புனிதத்தன்மையில் உமிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. பீடத்தின் கீழே கிறாதியின் அருகில் சாவிலிருந்து வல்லமையுடன் உயிர்த்தெழுந்த யேசுவின் திருச் சொரூபத்தின்...
2021-01-16 18:30:00
Subscribe to புனைவு/ சிறுகதை