புனைவு/ சிறுகதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

புனைவு/ சிறுகதை

நேரகாலத்தோடு கடையைத் திறந்து வியாபாரம் செய்வதற்காக கடையின் திறப்பைக் கொடுத்து அனுப்பி வைத்தார் மசூர் ஹாஜியார். கைத்தறி உற்பத்திப் பொருட்கள் மூலப்பொருட்கள் விற்பதில் நீண்ட கால அனுபவம் உடையவராகையால் நம்பிக்கை நாணயம் உள்ளவர்களிடம் மட்டும் கொடுக்கல், வாங்கல்களில் தொடர்புகளை வைத்திருப்பார். அதனால் பிரச்சினைகள் ஏற்படுவதில்லை. நெசவுத் தொழிலை தகப்பனிடத்தில் நல்ல...
2019-07-21 02:30:00
Subscribe to புனைவு/ சிறுகதை