புனைவு/ சிறுகதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

புனைவு/ சிறுகதை

வள்ளியம்மாளுக்கு அன்று இருப்புக் கொள்ளவில்லை துள்ளித்திரியும் குமரிபோலானாள்! வாழ்க்கையில் என்றுமே அன்றுபோல் இன்பமாய் இருந்ததாய் அவளுக்கு ஞாபகமில்லை! வாயில் வந்ததை எல்லாம் பிதற்றிக் கொண்டிருந்தாள்! திடீர் என்று முடிசூட்டிக் கொண்டவர்கள் மாதிரி படீர்படீர்என்று உத்தரவுகளைப் போட்டுக் கொண்டிருந்தாள்!வீட்டுவாசல் முன்னால் நிறைகுடம்... பூரண கும்பத்தோடு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது....
2019-05-18 18:30:00
Subscribe to புனைவு/ சிறுகதை