புனைவு/ சிறுகதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

புனைவு/ சிறுகதை

பா.விஜயபல்லவன்தியத்தலாவைஇன்னும் மூன்று நாட்களில் தீபாவளி. சௌபாக்கியம் கூரையை வெறித்துப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறாள். கணவனும் இல்லை. காத்து வளர்த்த பிள்ளையும் அருகில் இல்லை. நாட்கள் நரக வேதனை. நிமிடங்கள் தீச்சுடும் ஸ்பரிசம். வினாடிகள் கூட விரோத முட்கள்! பிள்ளை நினைவு பிசாசுத்தனமாக உருக்கொண்டு ஆட்டுகிறது.முதியோர் இல்லம் அது.ஏக்கங்கள், கவலைகள், கண்ணீர் துளிகள்,...
2017-10-15 06:30:00
Subscribe to புனைவு/ சிறுகதை