செய்திகள் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

செய்திகள்

ஜனாதிபதி தேர்தல் நவ. 09க்கும் டிசம்பர் 08க்கும் இடையில் நடத்தியே ஆகவேண்டும்தாமதமாகிக்ெகாண்டிருக்கும் மாகாண சபைத் தேர்தலை விரைந்து நடத்துவதாயிருந்தால், உச்ச நீதிமன்றத்தின் பொருட்கோடல் உத்தரவின் மூலமே சாத்தியமாகும் என்று தேர்தல்கள் பணிப்பாளர் நாயகம் எம்.எம்.மொகமட் தினகரன் வாரமஞ்சரிக்குத் தெரிவித்தார்.பொருட்கோடல் கட்டளைச் சட்டத்தின் (Interpretation Ordinance) கீழ்...
2019-02-16 18:30:00
Subscribe to செய்திகள்