இலக்கியம்/ கவிதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

இலக்கியம்/ கவிதை

இனிய குரலில் கூவியவாறேகூட்டை விட்டுபறக்கும் வரைகட்டிக் காத்தகாக்கை இனத்தைகுயில் பாட்டு பாடியபாரதி கூடதொட்டுச் செல்லமறந்ததேனோவசந்தத்திற்கு எதிர்வு கூறகுயில் கூவும் போதெல்லாம்வஞ்சமிலா காகங்களுக்குநெஞ்சார நன்றி சொல்வோம்காற்றிலும் மழையிலும்கடுங் குளிரிலும்சுடும் வெப்பத்திலும்தாக்கத்திலும் ஏக்கத்திலும்சோடை போகாதுபடும் பாட்டைநினைத்துப் பார்த்துஇலை மறை காய்கள்கனியும்...
2018-05-20 02:30:00
Subscribe to இலக்கியம்/ கவிதை