இலக்கியம்/ கவிதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

இலக்கியம்/ கவிதை

மனிதன் போடும்திட்டம்பெரிய, பெரியவட்டம்,அளவிட முடியாதுஅதன் விட்டம்யார்தான் அதைதொட்டம்இறைவனை மறந்தால்நஷ்டம்துன்பமே வந்துகிட்டும்அதனால்நின்மதியை இழந்தகட்டம்வேண்டும் நமக்குமதிநுட்பம்இல்லையேல்எங்கோ போய்முட்டும்ஆனாலும் கிடைக்கும்பல பட்டம். மலர் தட்டும்வருமானமும் கிடைக்கும்துட்டும்கூடவே வராதுஒரு சொட்டும்அதுதான் இறைவனின்சட்டம்
2018-10-20 18:30:00
Subscribe to இலக்கியம்/ கவிதை