இலக்கியம்/ கவிதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

இலக்கியம்/ கவிதை

கலாபூஷணம் எஸ். ஏ. கரீம் இருண்ட வான வீதியிலே  இதமாய்க் கண்ட காட்சியினை  சிரிதும் பொய்யைக் கலவாது  செப்பு கின்றேன் கேட்பிரே!  கருமுகிற் கூட்டம் இருபிரிவாய்  காத்து இருந்தன போர்செய்ய!  தருணம் வந்ததும் இசை முழங்கத்  தரணிக் கது “புயல்” ஆகியதே!  வானவீதியில் முகிற் படைகள்  வாள்கள்...
2018-03-18 02:30:00
Subscribe to இலக்கியம்/ கவிதை