இலக்கியம்/ கவிதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

இலக்கியம்/ கவிதை

நொடிக்குள்வந்துபோகும் சோகங்கள்இன்பங்கள் என்றும்முற்றுப் பெறுவதில்லைஅடுத்த நொடிக்குள்ளும்ஆலவிருட்சமாய்அவை வளரகாத்திருக்கின்றனதொடரும் வாழ்வில்எதுவும் நிலைப்பதில்லைமுற்றுப் பெறுவதில்லைவளரும் அலைபோல்செல்லும் இடமெல்லாம்பின்வரும் நிழல்போல்அவை சாகாவரம் பெற்றுமீண்டும் மீண்டும்பிறப்பெடுக்கின்றனஇயற்கை நியதியைஉணர்ந்து வாழ்வதும்இறைநியதி யெனஅமைதி...
2021-01-16 18:30:00
Subscribe to இலக்கியம்/ கவிதை