இலக்கியம்/ கவிதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

இலக்கியம்/ கவிதை

கலங்கிய கண்களும் காற்றற்ற தனியறையும்   மூலையோரம் பேதையிவள் புலம்புகிறாள்   கடந்த நாட்கள் தந்த வலிகளை எண்ணி   உற்றாரின் உலறல் பேச்சும்   உறவாரின் கேலிச் சிரிப்பும்   முற்றாக உனையடக்கி மூலையிலே இருத்தியதோ   அன்பானின் அடக்கல் முறையும்   பண்பற்ற பேச்சின் வலியும்   அடையாளம் தான் இழந்து...
2019-11-16 18:30:00
Subscribe to இலக்கியம்/ கவிதை