இலக்கியம்/ கவிதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

இலக்கியம்/ கவிதை

த. செல்வா,  கிளிநொச்சிமுத்தங்களைப் புதைத்தாள்முகவரியை வரைந்தாள்சித்திரமாகிசின்னப் புன்னகை அணிந்தாள்ஏக்கங்களால்எண்ணங்களை விதைத்தாள்முத்த வயலில் மூழ்கிமுழு வண்ணமலரானாள்ஆத்ம கூடலுடன் ஆராரோஆனாள்பல்லவி பிசகாமல்பாசத்தை தூவினாள்ஒரு சிலையெனத் தெரிகையில்சின்னத்திவலையும்சிதறாதுமலர்கொண்ட வாசனைநார்கூட அறியாதோஅம்மாவின் மொழிதலைமறப்பது தர்மமோ 
2017-10-15 06:30:00
Subscribe to இலக்கியம்/ கவிதை