இலக்கியம்/ கவிதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

இலக்கியம்/ கவிதை

பாசத்தின் இருப்பிடமேபண்புக்கு இலக்கணமேநேசங்கள் விலகாத நெஞ்சமேநினைக்கிறேன் உனை என்னாளுமேஅன்புக்கு அடைக்கலமாய்அறிவுக்கு வழிகாட்டியாய்துன்பத்தில் தோள்கொடுத்துதுயரத்தைப் போக்கிவைத்தாய்பெரியோரின் உரைகேட்டுபெருமையினைப் போக்கிடவேவிரிவான களம் அமைத்துவிளக்கங்கள் தந்திடுவாய்நல்வழிகள் பலகண்டுநற்பேறு அடைவதற்குகல்வியதோ பொருத்தமெனகாலமெல்லாம் உழைத்தாயேவற்றாத நதிகள்போல்வழமான...
2018-12-08 18:30:00
Subscribe to இலக்கியம்/ கவிதை