இலக்கியம்/ கவிதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

இலக்கியம்/ கவிதை

விடியலைத் தொலைத்துவிழி நீர் சிந்திவேதனையாலே தினம்வெந்து துடிக்கிறோம்நாளைய தலைவர்களாம் சிறுவர்கள்ஆனால் நாளை என்றுஎங்களுக்கு எதுவுமேயில்லைஆனாலும் நாங்கள் சிறுவர்கள்கல்வி கற்றிட எங்களுக்கும் ஆசை,ஆனால் இந்தச் சின்ன வயதில்சிறுவர் தொழிலாளியாகவறுமை காரணமாகபுத்தகங்களைச் சுமக்க வேண்டிய வயதில்வாழ்க்கைச் சுமைதனைவேதனையாய் வெதும்பி நாங்கள்சுமந்து கொண்டிருக்கின்றோம்வறுமையின்...
2017-12-17 03:30:00
Subscribe to இலக்கியம்/ கவிதை