இலக்கியம்/ கவிதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

இலக்கியம்/ கவிதை

பாலையில் சோலையாய்பூத்துச் சொரிந்தவளேமையிட்ட மலர்விழியால்அன்பம்பு விட்டவளேபசும்பொன் மனம் காட்டிபுத்துணர்வு பொழிந்தவளேஅகச் சுவற்றில் பை கட்டிஎனைக்கருவாய் சுமப்பவளேநாதத்தின் கீதத்தில்நல்லமுதைத் தந்தவளே – விண்மீன் பாடும் ஜதி பாடி – என்ஞாலத்தை மீட்டவளேவிழியசையும் நிலை கண்டுஅகபாரம் அறிபவளேதேகத்தால் மட்டுமே அதிதொலைவில் இருப்பவளேஎன்னழகு நான் காணவண்ணக் கவிவரைந்தவளேதமிழ்...
2018-08-11 18:30:00
Subscribe to இலக்கியம்/ கவிதை