இலக்கியம்/ கவிதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

இலக்கியம்/ கவிதை

அன்பு எனும் சொல்எம் தாயவளின் அன்பேநெஞ்சமதில் கொடிப்படர்ந்துமுதல் முடிவாய் மேன்மை தரும்பெற்ற தாய் அவளேமுதன்மை ஆம் முதல்எனும் சொல்லினுக்கமைந்தஉலகினுக்கே ஓர்மகா சக்தியுமாம்இச்சொல் எவர் செவிசேர்தலும் ஏன்இதை கருதி சொன்னாய்எனும் கேள்வி கேட்டால்எவர்க்கும் எக்காலமுமேவாழ்வில் அவர்உய்யவாறு முடியுமோ?நம்மை பத்து மாதம் வயிற்றில்சுமந்திருந்து பெற்ற அன்னையவள்சக்திக்கு நிகர்...
2021-04-17 18:30:00
Subscribe to இலக்கியம்/ கவிதை