இலக்கியம்/ கவிதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

இலக்கியம்/ கவிதை

எண்ணற்ற கற்ப னைகள்ஏராளம் உன் தயவால்,மண்ணகத்தில் நான் பெற்றேமகிழ்வதுவும் உண்மையடி!சிரிப்பால் உன் அழகின்சிலிர்ப்பால் எந்தனையே,எரிக்கும் கொடு வெயிலும்எனக்கென்றும் குளிர்மை யடி!எதுகையுடன் மோனை சீர்எல்லாமும் கை வரவே,பழுதுபடாப் பாப்புனையும்பக்குவத்தைத் தந்தாய் நீ!பார்த்தால் உன் எழிலால்பரவசமே குடி கொள்ளும்!யார்க்கும் கை கட்டியான்வாழ்ந்த தில்லை யடி!அரங்கினிலே கவி...
2018-12-15 18:30:00
Subscribe to இலக்கியம்/ கவிதை