இலக்கியம்/ கவிதை

அல்லாஹ் அவன் விரும்பியதைபடைத்துள்ளான் – அவற்றில்ஒன்றை விட ஒன்றை அவன்சிறப்பிக்கின்றான் அவற்றில்மாதங்களில் சிறப்பு பெற்றதுரமழான்இது நேர் வழியை தெளிவு படுத்திசத்தியம் அசத்தியம் என்பதைபிரித்துக் காட்டும் புனித குர்ஆனைநேர்வழியாக அருளப்பட்ட மாதம்சுவர்க்கத்தின் வாசல்கள்திறக்கப்படுகின்ற மாதம்,நரக வாசல்கள் மூடப்படும்ஸைத்தானுக்கு விலங்கிடப்படம் மாதம்ஆயிரம் மாதங்கள் நின்று...
2017-06-25 06:30:00
Subscribe to இலக்கியம்/ கவிதை