இலக்கியம்/ கவிதை

குமரா! முத்துக்குமரா!முறைகள் தீர்த்திடஅழகுதேர் ஏறிவாராய்அன்பனே குமரேசா!நல்லூரான் – நலன்கள்நலிந்த மனங்கள் நிறைந்திடநகர் வலம் வாராய்நல்லை வாழ் கந்தா!வேலா! வேல்கொண்டு ஏறிஅடியேன் வேதனைகள் அஞ்சி ஓடிடஉலா வா உளலும் உள்ளம் உருகுதுவடிவேலா உன் விடிவுகாண!ரதம் ஏறிவாராய்ரதிகள் நாணம் கொள்ளரத்தினரதம் ஏறிவாராய்ரட்சகா அழகனே முருகா!அழகேசா – எங்கள்தமிழ்க் கடவுள் முருகேசாபவனி வருகிறாய்...
2017-08-20 06:30:00
Subscribe to இலக்கியம்/ கவிதை