இலக்கியம்/ கவிதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

இலக்கியம்/ கவிதை

பாடும் நிலாவாகப் பாரில் வலம் வந்தவரே! ஏடும், நாடும் போற்ற எழில் இசையைத் தந்தவரே! கூடுவிட்டுன் ஆவி பிரிந்திட்ட செய்தியினால் வாடுகின்றோம் துன்பத்தால்! வல்லவனே! எங்குற்றாய்? ‘ஆயிரம் நிலவில்’ தொடங்கி ஆயிரமாய் பாடல்களை, நீயிங்கு பாடிவைத்தாய்! நெஞ்சங்கள் குளிரவைத்தாய்! தாயினைப் போலே இனிய தாலாட்டும் பாடும் உமை நோய் வந்து தாக்கியதால் நொந்து...
2020-10-17 18:30:00
Subscribe to இலக்கியம்/ கவிதை