இலக்கியம்/ கவிதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

இலக்கியம்/ கவிதை

பெண்மையின் பூரணம் தாய்மையாம்...  ஏற்கின்றேன்...  ஆனால்   கருத்தரித்து உயிர் சுமந்து   அதற்கு உருக்கொடுத்து உதிரத்தை   உறிஞ்சவிட்டு மடி தவழும்   ஒரு சேயிடம் தாயாவது மட்டுமா   தாய்மையும் பூரணத்துவமும்???  இல்லை...  பூப்பெய்யாதவளும் தாயாகலாம்   தன் கைப்பாவைக்கு.... ...
2019-08-24 18:30:00
Subscribe to இலக்கியம்/ கவிதை