இலக்கியம்/ கவிதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

இலக்கியம்/ கவிதை

அன்பே நீ   என்னை விட்டு   பிரிந்த போதும்   உன்னை மறக்க   முயன்ற ஒவ்வொரு   நிமிடமும் உன்   ஞாபகமே என்னுள்   மீண்டும் மீண்டும்   வளர்பிறையாய் வளர்கின்றன   உன் ஞாபங்களை   கழற்றிவிட்டு   விலகத்தான் விரும்புகிறேன்   என்னுளத்தில் பசையாய்   ...
2020-01-18 18:30:00
Subscribe to இலக்கியம்/ கவிதை