இலக்கியம்/ கவிதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

இலக்கியம்/ கவிதை

துக்கத்தில் அனுதினமும் தூக்கமின்றி நானிங்கே – நீ  பக்கத்தில் இருப்பதாய் பரிதவித்து பாவியானேன்  முற்றத்தில் முழு நிலா முகம் காட்டி நிற்க – நீ  மூன்றாம் பிறைபோல் நிழல் காட்டி நிற்கலாமா? காலத்தால் அழியாத காதலோடு நானிங்கே – நீ  கண்டும் காணாதது போல் காற்றாய் இருப்பதேனோ  கணவன் மனைவியாய் வாழ கனவு காண்கிறேன்- நீ ...
2019-06-22 18:30:00
Subscribe to இலக்கியம்/ கவிதை