அரசியல் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

அரசியல்

ஒரு நாட்டின் ஜனநாயகம் என்பது குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் நடத்தப்படும் தேர்தல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு அளவிடப்படுவதுண்டு. இலங்கையைப் பொறுத்தவரையில் தேர்தல்கள் உரிய காலத்தில் நடத்தப்பட்டு வருகின்ற போதும், சுமார் நான்கு வருடங்களாக மாகாணசபைத் தேர்தல்கள் நடத்தப்படாமலிருப்பது பெரும் குறையாகக் கருதப்படுகிறது.பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தலின் பின்னர் விரைவில் மாகாணசபைத் தேர்தல்களை...
2021-04-17 18:30:00
Subscribe to அரசியல்