அரசியல் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

அரசியல்

கருணாகரன்அரசியலமைப்பின் (வழிகாட்டற்குழுவின்) இடைக்கால அறிக்கை வெளிவந்திருப்பதையடுத்து “வடக்கு கிழக்கு இணைப்பு”ப் பற்றிய உரையாடல்கள் மீண்டும் தீவிரமடைந்துள்ளன. இடைக்கால அறிக்கையில் வடக்கு கிழக்கு இணைப்பைக் குறித்து தெளிவான உறுதியுரைகள் இடம்பெறவில்லை.ஆனால், தமிழ்த்தேசியக் கூட்டமைப்பினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கும் பின்னிணைப்பில் வடக்கு கிழக்கு இணைப்பைப் பற்றிக்...
2017-10-15 06:30:00
Subscribe to அரசியல்