அரசியல் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

அரசியல்

நாட்டினதும் குடிமக்களினதும் உள்ளகப் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பது தமது கடமையும் பொறுப்புமாகும் என்றும் அதற்கு உலகின் ஆதரவை எதிர்பார்க்கின்ற, வரவேற்கின்ற அதேநேரம் தம்மால் இயன்ற வேகத்திலேயே தமது சொந்த தீர்வுகளை தாம் கண்டறியவுள்ளோம் என்பதையும் சர்வதேச சமூகத்திடம் எடுத்துக்கூறுவதற்கு இலங்கை படிப்படியாக தன்னை தயார்படுத்தி வருகின்றது.செப்டெம்பர் 25 ஆம் திகதி இடம்பெறவுள்ள ஐக்கிய...
2018-09-22 18:30:00
Subscribe to அரசியல்