அரசியல் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

அரசியல்

உலகில் பொருளாதார வளர்ச்சியையும் நாகரிக வளர்ச்சியையும் அடைந்திருக்கும் அநேகமான நாடுகள் தமது நாட்டின் அரசியலிலிருந்து மதம் மற்றும் இனம் ஆகியவற்றை அப்புறப்படுத்தியே வைத்திருக்கின்றன. சிங்கப்பூர், கனடா போன்ற நாடுகளின் துரித வளர்ச்சிக்கும் சமூக எழுச்சிக்கும் மதச் சார்பற்ற அந்நாட்டின் அரசியல் கொள்கையே அடிப்படைக் காரணமாகும்.ஆயினும் அந்த யதார்த்தத்தினை ஏற்க மறுக்கும்...
2019-06-23 02:30:00
Subscribe to அரசியல்