அரசியல் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

அரசியல்

20 ஆவது திருத்தம் நிறைவேறியதால் உறுதியான அரசாங்கம் ஒன்று உருவாகியுள்ளது என்று தெரிவிக்கிறார். அரச தரப்பின் அமைச்சர் ஒருவர். நல்லது. கடந்த (நல்லாட்சி)அரசாங்கம் உறுதியற்றுத் தளம்பியதைப் பலரும் சுட்டிக் காட்டுகின்றனர். ஆகவே, இந்த அரசாங்கத்தை உறுதிமிக்கதாக அவர்கள் கருதுகிறார்கள். உறுதியான அரசாங்கத்தினால்தான் ஆட்சியைத் திறனுடன் பரிபாலிக்க முடியும் என்பது மறுக்க முடியாத...
2020-10-24 18:30:00
Subscribe to அரசியல்