ஆசிரியர் தலையங்கம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

ஆசிரியர் தலையங்கம்

வெள்ளியில் தொடங்கி வெள்ளியிலேயே முடிந்தது. அக்ேடாபர் மாதம் 26 ஆம் திகதியில் இருந்து நடந்த ஒவ்வொரு அரசியல் அதிரடிகளையும் பார்க்கும் போது வெள்ளிக்கிழமை என்பது கரிநாளாகவே நமக்கு தோன்றியது.முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்‌ஷ பிரதமராகப் பதவிப் பிரமாணம் செய்து கொண்ட நாளில் இருந்து கடந்த 14 ஆம் திகதி (14.12.2018) உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பு வரை நடந்த ஒவ்வொரு...
2018-12-16 02:30:00
Subscribe to ஆசிரியர் தலையங்கம்