ஆசிரியர் தலையங்கம்

பாட்டாளிகள் தினத்தை நாளை கொண்டாடுவதற்கு உலகமே தயாராகிக் கொண்டிருக்கின்றது. தொழிலாளர்களுக்குரிய இத்தினத்தைக் கொண்டாடுவதில் கட்சி பேதங்களுக்கு அப்பால் அனைத்து அமைப்புகளும் முன்வருவதே வழமையாகும். அதேபோன்று இலங்கையிலும் மேதினக் கொண்டாட்டங்கள் நாளை நாடெங்கும் பரவலாக இடம்பெறப் போகின்றன.மேதினம் என்பது உழைக்கும் வர்க்கத்தினருக்கு உரியதாகும். தொழிலாளர்களுக்கான அனைத்து...
2017-04-30 06:30:00
Subscribe to ஆசிரியர் தலையங்கம்