ஆசிரியர் தலையங்கம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

ஆசிரியர் தலையங்கம்

மறுக்கப்படும் உரிமையை போராடிப் பெறுவதற்கு எவருக்கும் உரிமை இருக்கிறது. ஜனநாயகம் இதற்கு தாராளமாக வழிவிட்டிருக்கிறது. இதில் மாற்றுக் கருத்துக்கு இடமிருக்காது.போராடும் சுதந்திரமும் உரிமையும் மற்றொருவரின் உரிமையை சிதைத்தால் அதற்குப் பெயர் போராட்டமல்ல மாறாக, போராட்டம் என்ற பெயரில் நடக்கும் அடாவடித்தனம் என்பதே பொருத்தமாக இருக்கும்.ரயில்வே சாரதிகள், பாதுகாவலர்களின் வேலை...
2017-10-15 06:30:00
Subscribe to ஆசிரியர் தலையங்கம்