ஆசிரியர் தலையங்கம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

ஆசிரியர் தலையங்கம்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான விமல் வீரவன்ச, பிரசன்ன ரணவீர ஆகியோருக்கு பாராளுமன்ற அமர்வுகளில் கலந்து கொள்வதற்குத் தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது.இதன்படி, பிரசன்ன ரணவீர நான்கு வாரங்களும் விமல் வீரவன்ச இரண்டு வாரங்களுக்கும் சபை அமர்வுகளில் பங்கேற்க முடியாது.பாராளுமன்ற நிலையியற் கட்டளைகளை மீறினார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டின் பேரில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.ஒழுக்கக் கோவை...
2018-09-22 18:30:00
Subscribe to ஆசிரியர் தலையங்கம்