ஆசிரியர் தலையங்கம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

ஆசிரியர் தலையங்கம்

இது பெப்ரவரி மாதம். உலக நாடுகள் பலவற்றில் போர் ஓய்ந்து சமாதானமும் சகவாழ்வும் ஏற்பட்ட மாதம். இலங்கையிலும்கூட பெப்ரவரிக்குப் பெரிய மரியாதை இருக்கிறது.இந்த மாதத்தில்தான் இலங்கையில் சமாதானப் புறாக்கள் சகஜமாகப் பறந்தன. அரசாங்கத்திற்கும் புலிகள் இயக்கத்திற்கும் இடையில் போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டு, வடக்கிற்கும் தெற்கிற்கும் உறவுப் பாலமொன்று அமைய வழியேற்பட்டது. அப்போதைய...
2019-02-16 18:30:00
Subscribe to ஆசிரியர் தலையங்கம்