விளையாட்டு

தியகம மஹிந்த ராஜபக்ஷ விளையாட்டரங்கில் அண்மையில் நிறைவுபெற்ற 55ஆவது கனிஷ்ட தேசிய மெய்வல்லுநர் போட்டிகளில் அதி சிறந்த மெய்வல்லுநராக வென்னப்புவ திருக்குடும்ப கன்னியர் மடத்தைச் சேர்ந்த வீராங்கனை ஹஷினி பிரபோதா பாலசூரிய தெரிவானார்.இவ் வருட கனிஷ்ட மெய்வல்லுநர் போட்டிகளில் மொத்தமாக 21 புதிய சாதனைகள் நிலைநாட்டப்பட்டதுடன் இரண்டு சாதனைகள் சமப்படுத்தப்பட்டன.போட்டியின் கடைசி...
2017-04-30 06:30:00
Subscribe to விளையாட்டு