விளையாட்டு | தினகரன் வாரமஞ்சரி

விளையாட்டு

கல்வி அமைச்சும்,கல்வி அமைச்சின் சுகாதாரம்,உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டுத்துறை பிரிவும், நான்காவது தடவையாக ஏற்பாடு செய்த அகில இலங்கை பாடசாலைகள் சிறுவர் மெய்வல்லுநர் போட்டிகளின் தரம் 5 ஆண்கள் பிரிவில் ஹட்டன் - கினிகத்தேன கனிஷ்ட வித்தியாலயம் முதலிடத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள, அக்கரைப்பற்று ஆண்கள் அரசினர் முஸ்லிம் பாடசாலை இரண்டாவது இடத்தைப் பெற்றுக்கொண்டது.இதன் பெண்கள் பிரிவில்...
2019-03-16 18:30:00
Subscribe to விளையாட்டு