மலையகம | தினகரன் வாரமஞ்சரி

மலையகம

இன்று மலையக மக்களின் வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான ஒரு தினமாகும். புதிய கிராமங்களை அபிவிருத்திச் செய்வதற்கான ஒரு அதிகாரசபைக்கான முன்மொழிவு இன்று சட்ட அந்தஸ்து பெற இருக்கின்றது.இந்த அதிகார சபையின் உருவாக்கத்தின் மூலமாக மலையக மக்களின் நீண்டகால கனவு நிறைவேறுகிறது. எதற்காக அதிகார சபை உருவாக்கப்பட்டது என்பதை விளக்க வேண்டியது அதற்கு பொறுப்பான அமைச்சர் என்ற வகையில் எனது...
2018-09-22 18:30:00
Subscribe to மலையகம