மலையகம | தினகரன் வாரமஞ்சரி

மலையகம

தேயிலைத் தோட்டங்கள் இன்றும் பசுமையாக இருப்ப தற்கு காரணமாக இருந்த முதிய தொழிலாளர்களை கெளரவித்திருக்கிறது புசல்லாவ பெருந்தோட்ட கம்பனி. வயது முதிர்ந்த நம் மூத்தோரை அவர்களது பிள்ளைகளே கண்டுகொள்வதில்லை. சில முதியோர் தம் பிள்ளைகளால் கைவிடப்பட்டு நிர்க்கதி நிலைக்குத் தள்ளப்படும் செய்திகளை பார்த்திருக்கிறோம். பிள்ளைகளே அப்படி இருக்கும்போது தோட்ட நிர்வாகங்கள் கரிசனை காட்டுமா...
2017-10-15 06:30:00
Subscribe to மலையகம