மலையகம | தினகரன் வாரமஞ்சரி

மலையகம

அக்கரப்பத்தனை டொரிங்டன் அலுப்புவத்தை தோட்டமே இன்று சோகமயமாக காட்சியளிக்கின்றது. காலையில் பாடசாலை சென்று மாலையில் வீடு திரும்பிக்கொண்டிருந்த இரட்டை சகோதரிகள் இடை நடுவில் வெள்ள நீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டுள்ளமை அக்கரப்பத்தனை டொரிங்டன் அலுப்புவத்தை தோட்டத்தை மாத்திரமல்ல முழு இலங்கையையுமே சோகத்திலும் பெரும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி இருக்கின்றது. கடந்த வியாழக்கிழமை 18.7....
2019-07-21 02:30:00
Subscribe to மலையகம