மலையகம | தினகரன் வாரமஞ்சரி

மலையகம

'பெருந்தோட்டத்துறை என்பது கைத்தொழில் துறையாக இருந்தபோதும் கூட அதில்  தொழில் மாத்திரம் இன்றி அந்தத் தொழில் சார்ந்த சமூகத்தையும் நிர்வகிக்கும்  கட்டமைப்பைக் கொண்டதாக கட்டி எழுப்பப்பட்டமையானது வரலாற்றுத் தவறாகும்  என்பது திலகராஜ் எம்.பியின் பார்வை'கூட்டு ஒப்பந்த நடைமுறையில் இருந்து விடுபட்டு மாற்றுப் பொறிமுறைக்குச் செல்ல வேண்டும். அதேவேளை தேயிலைத்...
2019-05-18 18:30:00
Subscribe to மலையகம