மலையகம | தினகரன் வாரமஞ்சரி

மலையகம

பன். பாலாபுதிய அரசியல் அமைப்பினை உருவாக்கும் பணிகள் தொய்வடைந்துள்ளது. உள்ளும்புறமும் நல்லாட்சி அரசாங்கம் எதிர்கொள்ளும் நெருக்கடிகளும் அதற்கொரு காரணம். உத்தேச அரசியல் யாப்பு சம்பந்தமாக மலையக சமூகமும் தமது அபிலாஷைகளையும் அவசிய தேவைகளையும் முன்மொழிவுகளாக சமர்ப்பித்திருந்தன. புதிய அரசியல் யாப்பு என்பது இந்த அரசாங்கத்தின் தேர்தல் உறுதிமொழி. சிறுபான்மை கட்சிகளுக்கு...
2018-07-15 02:30:00
Subscribe to மலையகம