மலையகம | தினகரன் வாரமஞ்சரி

மலையகம

'தோட்ட குடியிருப்பு, அதனோடு இணைந்த சுற்றுப்புறங்கள், விவசாயக் காணிகள்,  பாதைகள், பாலங்கள்,  நீர்நிலைகள், விளையாட்டிடங்கள், வழிபாட்டிடங்கள்,  இயற்கை வளங்கள் போன்றவைகளை தனியார் நிர்வாகத்திடம் தொடர்ந்தும் விட்டுவைப்பது சரியானதல்ல'ஒரு காலத்தில் இரும்புத்திரை போடப்பட்ட நிலப்பிரதேசங்களாக பெருந்தோட்டங்கள் கையாளப்பட்டதும் உண்டு. அரசியல் தொழிற்சங்க ரீதியான...
2019-09-14 18:30:00
Subscribe to மலையகம