மலையகம | தினகரன் வாரமஞ்சரி

மலையகம

பன். பாலாகடந்த வாரம் தோட்ட முதலாளிமார் சம்மேளனம் விடுத்திருந்த அறிக்கை தொடர்பிலான எமது பார்வையை இங்கு குறிப்பிட்டிருந்தோம். இதனையடுத்து நண்பர் ஒருவர் பெருந்தோட்டத்துறை நிர்வாக சீர்கேடுகள் பற்றிய முக்கிய தகவல்களை எம்முடன் பகிர்ந்து கொண்டார். இக்கட்டுரை அந்த விடயங்களையும் தொட்டுச் செல்கின்றது. 1972 இல் பெருந்தோட்டங்கள் தனியார் கம்பனி நிர்வாகங்களிடம்...
2018-03-18 02:30:00
Subscribe to மலையகம