மலையகம | தினகரன் வாரமஞ்சரி

மலையகம

மலையகத்தில் பல்கலைக்கழகம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பது நெடுநாளைய கோரிக்கை. சில நேரங்களில் இது சாத்தியப்படாத சங்கதி என்னும் கருத்தியலும் உலாவரவே செய்தது. முன்னைய அரசாங்கம் சில முனைப்புகளைச் செய்வதாக தகவல்கள் வந்தன. இறுதியில் ஒரு தொழில்நுட்ப கல்லூரியாவது கிடைக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் எதுவுமே ஆகவில்லை. புதிய அரசாங்கத்தின் கல்வி அமைச்சர் பந்துல...
2020-01-19 02:30:00
Subscribe to மலையகம