மலையகம | தினகரன் வாரமஞ்சரி

மலையகம

பன். பாலா'இலங்கைத் தேயிலைக்கென்று ஒரு வரலாற்றுப் பாரம்பரியம் இருக்கின்றது. இவ்வளவு காலமும் அதைப் பக்குவமாக பாதுகாத்து வந்ததை மறந்துவிடக்கூடாது. வணிக நோக்கிலான ஏற்றுமதி, வருமானம் தேடும் நோக்கமாக மாத்திரமே அமையக்கூடாது. நாணயமான வர்த்தகமே நாட்டுக்கு நற்பெயரைத் தரும். இது குறித்து அரசாங்கம் உரிய அக்கறை செலுத்தியாக வேண்டும்.'  இலங்கைத் தேயிலையின் தரம் குறித்ததான...
2018-05-20 02:30:00
Subscribe to மலையகம