மலையகம

ம. திலகராஜா  நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்,  நுவரெலியா மாவட்டம்
நாட்டில் நல்லாட்சி உருவாக்கப்படும் என பிரசாரம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட போதே இருக்கின்ற ஆட்சி நல்லாட்சியில்லை என்கின்ற முடிவுக்கு வரவேண்டியிருந்தது. எனவே நல்லாட்சி என்றால் என்ன என்று வரைவிலக்கணப்படுத்திக்கொண்டு அதனை உருவாக்குவதற்கு மாறாக இருக்கின்ற ஆட்சியை மாற்றிவிட்டால் அது நல்லாட்சி என்கின்ற புரிதலே பரவலாக ஏற்பட்டது. அதுவே இன்று நிகழ்ந்திருக்கின்றது. ஆனால் இப்போது ஆட்சி...
2017-08-20 06:30:00
Subscribe to மலையகம