உலகம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

உலகம்

ஐரொப்பிய ஒன்றியமும் பிரிட்டனும் அதிக அழுத்தங்களுக்கு உள்ளாகி வருகின்றதை கடந்த இரு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அவதானிக்க முடிகிறது. இது பெரும் அரசியல் பொருளாதார நெருக்கடியை உருவாக்கிவிட்டுள்ளது. இதனை சரி செய்யமுடியாதுள்ள பிரிட்டன் ஆளும் தரப்பு ஆட்சியை இழக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றது. இதில் அயர்லாந்தின் பங்கும் அதிகமாக உள்ளதென்பதை இதே பத்தியில் குறிப்பிட்டிருந்தமை நினைவு...
2019-01-19 18:30:00
Subscribe to உலகம்