உலகம்

சதீஷ் கிருஷ்ணபிள்ளை...  நீண்டகாலம் நட்பு பேணும் குடும்பம். உங்களை விருந்துக்கு அழைக்கிறது. அந்தக் குடும்பத்தவர்கள் இனியில்லையென உபசரிக்கிறார்கள். உங்களை விழுந்து விழுந்து கவனிக்கிறார்கள். கௌரவிக்கிறார்கள். உங்கள் மனதின் மூலையில் சிறியதொரு சந்தேகம் எழும். எம்மிடம் இருந்து என்ன எதிர்பார்க்கிறார்கள்?சீன அரசாங்கத்தின் அழைப்பையேற்று, ஷங்ஹாய், ஷ்வென்ரோ, பெய்ஜிங்...
2017-08-20 06:30:00
Subscribe to உலகம்