உலகம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

உலகம்

கொரியர்கள் திகைப்பூட்டும் அரசியலை அடிக்கடி வெளிப்படுத்திக் கொண்டு வருகின்றனர். உலக அரசியலில் 2018 அவர்களது அரசியலாகவே பதிவாகி வருகின்றது. அணுவாயுதப் பரிசோதனையிலும் சரி, சமாதானத்திலும் சரி அவர்களது பங்கு உலக வரலாற்றை புதிய திசைக்கும் நகர்த்தி வருகிறது. இதன் வரிசையில் முடிந்த வாரத்தில் வட−தென் கொரியத் தலைவர்களது சந்திப்பு மீண்டும் நிகழ்ந்துள்ளது. இதன் அரசியல்...
2018-09-22 18:30:00
Subscribe to உலகம்