உலகம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

உலகம்

ஈரான் -அமெரிக்க உறவு பிராந்திய அரசியலில் மட்டுமல்ல சர்வதேச மட்டத்திலும் அதிக நெருக்கடியை உருவாக்குமென்ற எண்ணம் வளர்ந்துவருகிறது. ஈரான் ஆரம்பத்தில் இருந்த நிலையை சற்று மாற்றிக் கொண்டிருப்பதுடன், உலகளாவிய தளத்தில் இரு பக்கங்களையும் வெளிப்படுத்த ஆரம்பித்துள்ளது. இது அதன் எதிர்கால இருப்புக்கானதாகவே தென்படுகிறது. கடந்த வாரம், இதே பகுதியில் ஈரானின் பலவீனங்களை அவதானித்தோம்...
2019-07-21 02:30:00
Subscribe to உலகம்