உலகம்

 ப்ரியா இராமநாதன் 'நெற்றியில் திருநீறு, பொட்டு, கூந்தலில் மலர் போன்ற' தமிழ் அடையாளங்கள் இருந்தாலேயே போதும், அவர்கள் தமிழ்த் தீவிரவாதிகளாகப் பார்க்கும் ஒரு மோசமான காலம் இங்கிருந்தது. இன்று உலகளாவிய ரீதியாக இஸ்மியர்களை அவ்விதம் பார்க்கும் ஒரு கலாசாரம் கட்டவிழ்த்துவிடப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக ஆழக் கண்ணோட்டத்துடன் ஆராய்கிறது இக்கட்டுரை'   -“All...
2017-06-25 06:30:00
Subscribe to உலகம்