சிறுவர் மலர் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

சிறுவர் மலர்

“இகலெதிர் சாய்ந்தொழுக வல்லாரை யாரேமிகலூக்கும் தன்மை யவர்” என்கிறார் வள்ளுவப் பெருந்தகை.வேற்றுமையை விட்டு ஒற்றுமையுடன் யாரெல்லாம் வாழ்கின்றார்களோ, அவர்களை தோற்கடிக்க முடியாது என்பதே அதன் கருத்தாகும். ஒற்றுமை எனப்படுவது இவ்வுலகில் வாழ்கின்ற அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் அவசியமான ஒன்றாகும். ஆதிகால மனிதர்கள் கூட்டம் கூட்டமாகவே குடிசைகள் அமைத்து வாழ்ந்து வந்தார்கள்....
2022-05-21 18:30:00
Subscribe to சிறுவர் மலர்