கட்டுரை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

கட்டுரை

புதிய பிரதமர் பதவியேற்றதைத் தொடர்ந்து நாட்டில் நிலவும் அரசியல் நெருக்கடிக்குத் தீர்வு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புக்கள் தோன்றிய நிலையில், பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளுடன் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை பாராளுமன்றம் கூடியது.புதிய பிரதமர் பதவியேற்றதைத் தொடர்ந்து நாட்டில் நிலவும் அரசியல் நெருக்கடிக்குத் தீர்வு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புக்கள் தோன்றிய நிலையில், பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளுடன் கடந்த...
2022-05-21 18:30:00
Subscribe to கட்டுரை