புனைவு/ சிறுகதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

புனைவு/ சிறுகதை

(கடந்தவாரத் தொடர்) புழுவை சொண்டுக்குள் எடுத்துக் கொண்ட சிறிய குஞ்சின் பின்னால் 10, 12குஞ்சுகளும் சிறகுகளை இரு பக்கமும் விரித்து ஒன்றன்பின் ஒன்றாக ஓடும் காட்சி பார்ப்பதற்கு அழகானது. பார்வதி குஞ்சுகளின் விளையாட்டின் மூலம் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்.எனினும், எவ்வளவு தான் காவல் காத்தாலும்  சாம்பல் நிற பருந்து ஒரே நேரத்தில் கீழே வந்து இரு குஞ்சுகளையும் தூக்கிச் சென்ற...
2022-05-21 18:30:00
Subscribe to புனைவு/ சிறுகதை