இலக்கியம்/ கவிதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

இலக்கியம்/ கவிதை

எந்த நாட்டிலே சிறந்ததொரு ஊடக கலாசாரம் காணப்படுகிறதோ அந்த நாடு ஜனநாயக விழுமியங்களைப் பேணக்கூடிய பண்பாடான படித்த சமூக கட்டமைப்பைக் கொண்ட நாடாகத் திகழும். அவ்வாறே சிறந்த ஊடக கலாசாரத்தைப் பேணும் பிரதேசமும் அங்கு வாழும் சமூகமும் கூட விழுமிய சமூகமாக மிளிரும்.இன்று ஊடகம் சம்பந்தப்படாத எந்தவொரு துறையும் கிடையாது எனுமளவிற்கு ஊடகத்தின் செல்வாக்கு எம் வாழ்வின் சகல துறைகளிலும்...
2022-10-01 18:30:00
Subscribe to இலக்கியம்/ கவிதை