இலக்கியம்/ கவிதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

இலக்கியம்/ கவிதை

'யுத்தம், காதல், வாழ்வின் சலிப்பு, கையாலாகாத்தனம், காலத்தின் கொடூரம், சின்ன விஷயங்களைக் கொண்டாடும் மனோநிலை, பண்பாடு, கலாசாரம் என்பனவற்றின் கேலிக்கூத்து என்பன பற்றிய அனுபவங்கள் தர்மினியின்'அயலாள் கவிதைகள் ' நூலில் மலர்ந்திருக்கின்றன. புலம்பெயர் வாழ்வின் வலியும் இயலாமையும் விரக்தியும் தர்மினியின் கவிதைகளில் இழையோடுகின்றன. உண்மைகளுக்கு நெருக்கமாக அவரின் கவிதைகள்...
2022-05-21 18:30:00
Subscribe to இலக்கியம்/ கவிதை