இலக்கியம்/ கவிதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

இலக்கியம்/ கவிதை

உன்னுடைய தரிசனந்தான்என்னை உயிர்ப்பிக்கும்உண்மை இதைச் சொல்ல எனக்கில்லையடி வெட்கம்!விரித்து வைத்த பூக்களைப்போலசிரித்த உன்றன் முகமும்விழி முழுக்கக் கொதுப்பியுள்ளஉனது எதிர் பார்ப்பும்...உண்மையிலே புதுவிடியல்பிறக்கும் எந்த நாளும்உன்முகத்தைப் பார்த்துப் பார்த்துஎன்னைச் செதுக் கிடுவேன்!எப்பொழுதும் எவரையுமேசெதுக்கும் அன்பு ஒன்றே!எதிர் எதுதான் வந்தாலும்முகம் கொடுத்து வெல்வோம்...
2021-07-31 18:30:00
Subscribe to இலக்கியம்/ கவிதை