இலக்கியம்/ கவிதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

இலக்கியம்/ கவிதை

ஆங்கில செவ்வியல் இலக்கியத்திலிருந்து, இந்திய ஆங்கில எழுத்துகளை நோக்கி நகர்ந்து, பின் தமிழ் சிருஷ்டிகளை ஆங்கிலத்திற்குக் கொண்டு சேர்க்கும் பிராந்தியத்தில் லக்ஷ்மி கால் பதித்தபோது, அவர் ஐம்பது வயதைத் தாண்டியிருந்தார். அவர் தமிழ் -ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புப் பணிக்காகத் தனது ஆசிரியப் பணியைத் துறந்தபோது, தனது இலட்சியம் பற்றிய பூரண தெளிவு அவரிடமிருந்தது.'நூலாசிரியையாக,...
2021-10-23 18:30:00
Subscribe to இலக்கியம்/ கவிதை