அரசியல் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

அரசியல்

நாடு எதிர்கொண்டுள்ள நெருக்கடிகளிலிருந்துமீள்வதற்குப் பல்வேறு முயற்சிகளை அரசாங்கம்முன்னெடுத்து வருகின்றது. அரசியல் ரீதியாகஸ்திரத்தன்மையை ஏற்படுத்த ஒரு பக்கம் முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டுவரும் நிலையில், கடன் மறுசீரமைப்பு, சர்வதேச நாணய நிதியம்உள்ளிட்ட சர்வதேச ஒத்துழைப்புக்களைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கான முயற்சிகள் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளன.சர்வதேச நாடுகளுடன் காணப்படும் நட்புறவுகளை...
2022-10-01 18:30:00
Subscribe to அரசியல்