மலையகம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

மலையகம்

பெருந்தோட்டப் பின்புலமே இவரது வாழ்வியல் சூழலாகும். இதனால் கிராமிய கீர்த்தனைகளை சுவாசித்து மூச்சுவிட்டவர். நிகழ்கலை ஆட்டங்களான கும்மி, கோலாட்டம், ஒயிலாட்டம், சிலம்பாட்டம் இவைகளோடு நாடகங்களும் இவரை ஈர்க்கலாயிற்று. பெருந்தோட்ட கலாசாரத்துடன் வாழ்ந்த இவர், 1956 ஜுலை 6ஆம் திகதி யூரி குரூப் தோட்டத்தில் பிறந்து அதே தோட்டப் பாடசாலையில் கல்வியைத் தொடர்ந்தவர். (அன்றைய பசறை...
2021-10-23 18:30:00
Subscribe to மலையகம்