மலையகம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

மலையகம்

நாட்டிலேயே சிறுவர் உரிமை மீறல் மலையகத்திலேயே அதிகம். உடல் உள ரீதியாக  தமக்கு அநீதி விளைவிக்கப்படுகின்றது என்னும் யதார்த்தத்தைப் புரிய  முடிந்தால் மட்டுமே அதற்கு எதிர்ப்பை காட்டமுடியும். பாதுகாப்புக்கோரி   குரல்கொடுக்க முடியும். இப்படியொரு விழிப்புணர்வு இப்பொழுது அவசரத் தேவை. இதேநேரம் பாடசாலை இடை விலகலால் படிப்பைப் பாதியில்...
2021-07-31 18:30:00
Subscribe to மலையகம்